Keusevakke

Welkom by ons virtuele vakkeuse opedag!

Op hierdie blad gaan ons verskillende vakke se videos oplaai sodat jy kan sien wat jy kan verwag in graad 10!

Kyk asb. die volgende inleidings video en volg dan die skakels na die verskillende departemente se videos.

Elke prentjie hieronder verteenwordig die vakke wat julle kan kies. “Click” enige een van die prentjies om meer te leer van daardie vak!

AS JY ‘N BESLUIT GEMAAK HET, LAAI ASB. DIE VOLGENDE DOKUMENT AF EN HANDIG IN VOOR 23 OKTOBER 2020!