Toelatings / Admissions

Die Departement van Onderwys is verantwoordelik vir toelating tot die skool. Die skool kan nie leerders self toelaat nie.

Klik op prentjie hier onder vir meer inligting.

 

 

The Department of Education is responsible for admission to the school. The school cannot admit learners.

Click on below image for more information.