Buitemuurs / Extra-curricular

Martie du Plessis bied verskeie winter- en somer sportsoorte aan. Sportroosters word kwartaalliks verskaf.

   

Martie du Plessis offers various winter and summer sports. Sport schedules are provided every term.

 

Die volgende buitemuurse aktiwiteite vorm deel van die skool se  buitemuurse rooster.

The following extra-curricular activities form part of the school’s extra-curricular schedule.

 

 

Vir meer inligting oor Sport vir gestremdes, klik hier:

 

For more information on Sport for Disabled, click here: