Skoolfonds/School fees

Skoolgelde sluit in: akademiese gelde, asook die gebruik van handboeke, tegnologie en praktiese vakke. Leerders is verantwoordelik vir hulle eie skryfbehoeftes.

 

School fees include academic fees, use of handbooks, technology and practical subjects. Learners are responsible for their own stationery.

 

Betalings kan by die skool gedoen word vanaf 7:00 – 14:15

Payments can be made at the school from 7:00 – 14:15

 

Kaartfasiliteite is beskikbaar.

Card facilities are available.

 

 

Skoolfooie 2020/ School fees 2020