Ondersteunende Onderwys / Support Teaching

Martie du Plessis skool beskik oor ‘n multidissiplinêre ondersteuningspan. Die doel van die span is om elke leerder die ondersteuning te bied om holisties en optimaal te ontwikkel.

Klik  op die logo vir meer inligting oor die afdeling.

Martie du Plessis school has a multidisciplinary support team. The aim of the team is to provide each learner with the support to develop holistically and optimally.

Click  on the logo for more information on the department.