Koshuis / Hostel

Ons koshuis bied ‘n veilige tuiste vir koshuisleerders, met ses huismoeders wat na elkeen se veiligheid en versorging omsien. Alle vertrekke is rolstoelvriendelik. 

Our hostel offers a safe home for hostel learners, with six matrons that caters to everyone’s safety and care. All rooms are wheelchair friendly.

 

Ons koshuis maak voorsiening vir 94 leerders. Die dogters- en seunskoshuis beskik elk oor hul eie TV-kamer, met DSTV  en groot kuierarea. Daar is rekenaars beskikbaar vir leerders, wat navorsing vir take wil doen. Toesighoudende personeel (onderwysers) hou daagliks verskeie studiesessies.

Our hostel is able to provide for 94 learners. The girls’ and boys’ hostel has their own TV room, with DSTV and big visiting area. There are computers available to learners who wants to do research for assignments. Supervising personnel (teachers) hold daily study sessions.

 

Opgeleide en bekwame kombuispersoneel berei daagliks drie gebalanseerde etes voor. Koshuisleerders ontvang ook, tydens skoolpouse, toebroodjies en koffie/tee/ koeldrank by die skool.

Qualified and skilled kitchen personnel prepare three balanced meals per day. Hostel learners also receive sandwiches and coffee/tea/juice during break, at school.

 

Die koshuis beskik oor sy eie washuis vir die gerief en gebruik van naweek-inwonende leerders.

The hostel consists of its own laundry room for the comfort and use of weekend-resident learners.

 

Koshuisfooie vir 2019/ Hostel fees for 2019:

Per maand/ Per month          :  R 1 720

Per kwartaal/ Per term          :  R 4 730

Per jaar/ Per year                    :  R 18 920

 

Vir meer inligting is u welkom om die inligtingsbrosjure onderaan die bladsy te besigtig.

For more information you are welcome to view the information brochure at the bottom of the page.

 

 

Koshuis-inligtingsboek-Hostel-information-booklet