Belangrike kennisgewing 13 Aug 2021 / Important notice 13 Aug 2021

Vind aangehegde dokument rakende kommunikasie vanaf die skoolhoof.

Please find attached document regarding communication from the principal.

Letter-from-the-principal-13-Aug-2021

Indien die dokument nie oopmaak nie, is u welkom om dit af te laai deur op die volgende skakel te druk.

If the document doesn’t want to open, feel free to download it by clicking on the following link.