Bestuursliggaam / SGB

Vind aangehegde dokument rakende die Skool Bestuursliggaam verkiesing.

Please find attached document regarding the School Governing Body elections.

ELECTED-SGB-MEMBERS

Indien die dokument nie oopmaak nie, is u welkom om dit af te laai deur op die volgende skakel te druk.

If the document doesn’t want to open, feel free to download it by clicking on the following link.