Belangrike kennisgewing 9 Oktober 2020 / Important notice 9 October 2020

Vind aangehegde dokument rakende kommunikasie vanaf die skoolhoof.

Please find attached document regarding communication from the principal.

Covid-letter-to-Parents-09-Oct-2020-50-kapasiteit

Indien die dokument nie oopmaak nie, is u welkom om dit af te laai deur op die volgende skakel te druk.

If the document doesn’t want to open, feel free to download it by clicking on the following link.