Die Departement van Onderwys is verantwoordelik vir toelating tot die skool. Die skool kan nie leerders self toelaat nie.

Klik hier vir meer inligting

  TOELATINGSKRITERIA

 

The Department of Education is responsible for admission to the school. The school cannot admit learners.

Click here for more information.

 

ADMISSION CRITERIA