Skoolgelde sluit in: akademiese gelde, asook die gebruik van handboeke, tegnologie en praktiese vakke. Leerders is verantwoordelik vir hulle eie skryfbehoeftes.

 

School fees include academic fees, use of handbooks, technology and practical subjects. Learners are responsible for their own stationery.

 

Betalings kan by die skool gedoen word vanaf 7:00 – 14:15

Payments can be made at the school from 7:00 – 14:15

 

Kaartfasiliteite is beskikbaar.

Card facilities are available.

Skoolfonds/School fees

Fondse
Funds
Jaarliks
Annually
Per Kwartaal
Quarterly
Per Maand x 11 maande
Monthly x11 months

Skoolfonds / School fees Gr1-9R11 770,00R2 942,50R1 070,00
Skoolfonds / School fees Gr10-12R11 880,00R2 970,00R1 080,00
Skoolfonds Pre-Primêr / School fees Pre-PrimaryR14 190,00R3 547,50R1 290,00
Bussiegeld / Bus feesR8 580,00R2 145,00R780,00
Koshuisgelde / Hostel feesR18 920,00R4 730,00R1 720,00
Middagstudie / Afternoon studyR3 740,00R935,00R340,00
Vaardigheids AkademieR11 880,00R2 970,00R1 080,00
Tablette - bruikleen (Gr 5 & 6) / Tablet - loan (Gr 5 & 6)R500 p/y