Skoolgelde sluit in: akademiese gelde, asook die gebruik van handboeke, tegnologie en praktiese vakke. Leerders is verantwoordelik vir hulle eie skryfbehoeftes.

 

School fees include academic fees, use of handbooks, technology and practical subjects. Learners are responsible for their own stationery.

 

Betalings kan by die skool gedoen vanaf 7:00 – 14:15

Payments can be made at the school from 7:00 – 14:15

 

Kaartfasiliteite is beskikbaar.

Card facilities are available.

Skoolfonds/School fees

Fondse
Funds
Jaarliks
Annually
Per Kwartaal
Quarterly
Per Maand x 11 maande
Monthly x11 months

Skoolfonds / School fees Gr1-9R10 065,00R2 516,25R915,00
Skoolfonds / School fees Gr10-12R10 175,00R2 543,75R925,00
Skoolfonds Pre-Primêr / School fees Pre-PrimaryR11 935,00R2 983,75R1 085,00
Bussiegeld / Bus feesR7 480,00R1 870,00R680
Koshuisgelde / Hostel feesR16 500,00R4 125,00R1 500,00
Middagstudie / Afternoon studyR3 410,00R852,50R310,00
Medies (slegs koshuisleerders) / Medical (Only hostel learners)R200
Sakgeld(slegs koshuisleerders) / Pocket Money (Only hostel learners)+- R100 p/m
Tablette - bruikleen (Gr 6) / Tables - on loan (Gr 6)R500 p/y